เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทริปเปอร์ตี้ ทราเวล จำกัด (Triperty Travel Co., Ltd.)

บริษัททัวร์น้องใหม่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 77/110 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 บริษัทประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ จำหน่ายตั๋วเครี่องบิน จองห้องพัก จองโรงแรม จองรถเช่า จองตั๋วรถไฟ JR PASS และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเป็นหลัก และรวมถึงการท่องเที่ยวแถบภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งบริการจัดเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับกรุ๊ปเหมาศึกษา ดูงาน สัมมนา บริการทั้งแบบจอยน์ทัวร์ จัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเพื่อน กรุ๊ปครอบครัว แพ็คเกจท่องเที่ยว ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยมีผู้ชำนาญเส้นทางให้คำปรึกษา คัดสรรค์ทัวร์ดีมีคุณภาพ บริการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

ทางบริษัทได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08603 บริษัทมีนโยบายในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและจริงใจในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านดุจญาติมิตร ร่วมเดินทางไปกับเราอย่างมั่นใจ ร่วมเดินทางไปกับเราอย่างมั่นใจ


Triperty Travel

Travel Like An Expert

ชื่อบริษัท บริษัท ทริปเปอร์ตี้ ทราเวล จำกัด
Company Name Triperty Travel Co., Ltd.
ที่อยู่บริษัท 77/110 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Company Address 77/110 Rajtheve Tower, Phayathai Rd.,
Thanon-Phayathai Sub-District, Rajthevi District, Bangkok 10400
ประสานงาน (ภาษาไทย) น.ส.ทิตา หลิมรักษ์
Operation (Japan) Mr.Kosuke Hirata
วันที่ก่อตั้ง วันที่ 8 ธันวาคม 2559
Date of Establishment Date 8 Dec 2016
จังหวัด กรุงเทพฯ
Province Bangkok
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08603
TAT License No. 11/08603
โทร.   +66-2-255-9681, +66-62-909-1313
TEL. (Thai or English)  +66-2-255-9681, +66-62-909-1313
โทร. (ภาษาญี่ปุ่น)  +66-86-844-1313
TEL.(Japanese)  +66-86-844-1313
อีเมล์ (ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น) triperty.travel@gmail.com
E-mail (Thai, English or Japanese) triperty.travel@gmail.com